NẾU BẠN ĐANG CẢM THẤY:

  • Không kiểm soát được thời gian, ý thức làm việc của nhân viên do quy định, nội quy công ty không được chuẩn hóa và thiếu công cụ quản lý.
  • Không kiểm soát được tiến độ thực hiện công việc của nhân viên do thiếu các công cụ hỗ trợ.
  • Lo lắng, mệt mỏi trước những sai sót và chậm trễ của nhân viên trong việc chấm công, tính lương.
  • Không biết cách gắn kết các nhân viên trong Công ty, thúc đẩy xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
  • Bạn không có báo cáo quản trị nhân sự tức thời do dữ liệu phân tán, không tập trung.
Apus HRM sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề trên!

Lợi ích của Apus HRM mang lại

KHÁCH HÀNG đem lại DOANH THU, NHÂN VIÊN mới chính là người mang lại LỢI NHUẬN cho DOANH NGHIỆP